Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Studiet tilbys ikke i 2023. Studiet for deg som ønsker å bli en profesjonell nøkkelperson i musikkbransjen innen talentutvikling, låtskriving og musikkproduksjon. Du vil få inngående kunnskap og kompetanse om bransjen.

Studiet tilbys ikke i 2023.

Bachelor i Music Business - Production gir en bred og omfattende innføring i de forskjellige kreative oppgavene som ligger bak en moderne musikkproduksjon, men tar også for seg det økonomiske og administrative aspektet.

Studiet tar for seg både business og produksjon, og har dermed innslag av økonomi, regnskap og markedsføring i tillegg til produksjon av musikk, da musikkbransjen også etterspør kompetanse innenfor dette. Du vil også få kunnskap om lydproduksjon, låtskriving og Artists and Repertoire (A&R) management. I tillegg lærer du om musikkbransjen og markedet, og du vil få musikk- og kulturforståelse. Denne kunnskapen er viktig for å forstå bransjens helhet, dynamikk og får å kunne bidra til god forretningsmessig utvikling innenfor bransjen.

Handelshøgskolen Innlandet har et omfattende samarbeid med musikkbransjen, og gjennom studiet vil du møte viktige personer i bransjen, både i undervisning og andre sammenhenger. Vi samarbeider med de fleste bedrifter i bransjen, som for eksempel:

  • Universal Music
  • Sony Music
  • Warner Music
  • BY:LARM
  • Music Norway

Du har mulighet til å til å gjennomføre en ekstern praksis i studietiden hos en etablert bedrift i bransjen, samt reise på utveksling ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. I tillegg har foreleserne i musikkfagene en aktiv rolle i musikkbransjen. Dette gir deg gode muligheter for å bygge et godt nettverk og knytte kontakter for videre karriere.

Opptaksinformasjon

Studiet tilbys ikke i 2023.

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 39,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 32,4
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre opptak hos oss til master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse og master i offentlig ledelse og styring, samt andre masternivå i både inn- og utland. Forutsatt at du velger de valgemnene som kvalifiserer til videre opptak til masterstudiene.

Tidligere studenter har tatt master i låtskriving (MMus Songwriting) ved School of Music and Performing Arts ved Bath Spa University i England, Salford University i Manchester, og andre universiteter i England.

Det er også mulig å ta en master ved Universitetet i Agder.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får muligheten til å bygge et internasjonalt nettverk som du vil kunne bruke i jobbsammenheng senere i livet. I tillegg vil et studieopphold i utlandet gi deg minner for livet, og vil med andre ord øke utbyttet av utdanningen din på flere nivåer: faglig, karrieremessig, sosialt og personlig.

Vi samarbeider og har utvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner, eksempelvis:

  • The Clive Davis Institute ved New York University
  • Belmont University i Nashville,
  • Middle Tennessee State University i Murfreesboro
  • Queensland University of Technology i byen Brisbane i Australia

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor in Music Business - Production