Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 37.10 (primær)
  • 46.70 (ordinær)
Studieplasser: 75
Søknadskode (SO): 209060

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du på utkikk etter en utdanning med mye praksis? Vernepleierstudiet passer for deg som vil jobbe for å sikre god livskvalitet for mennesker med funksjonsvansker.

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan bachelor i vernepleie være noe for deg. 

Målet med studiet er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Som utdannet vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Vernepleiestudiet ved Høgskolen i Innlandet er en praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte involverer brukere, tjenester og fagfeltet til samarbeid. Studiet er inndelt i til sammen sju emner, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 48,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 40
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:

  • master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
  • master i karriereveiledning

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til utveksling/prosjektarbeid i utlandet i tredje studieår. Du kan for eksempel delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon om tilgjengelige destinasjoner, kontakt studieleder. Destinasjonene kan variere fra år til år.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen