Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 34.80 (primær)
  • 51.60 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209061

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Vernepleierutdanningen utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir deg autorisasjon som helsepersonell.

Som vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Deltids vernepleiestudium er inndelt i til sammen sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Praksisperiodene er på til sammen 30 uker. Praksis er en sentral læringsarena og kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for studentenes læring av teori, ferdigheter og generelle kompetanse.

Heltidsstudium er beregnet til 1600 student-arbeidstimer timer pr. år, og dette fleksible vernepleiestudiet har en belastning på 75% av dette.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Poenggrense 2019*

Ordinær kvote: 50,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,1
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

*sist opptak til studiet var i 2019

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til utveksling/praksis i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon om tilgjengelige destinasjoner, kontakt studieprogramansvarlig. Destinasjonene kan variere fra år til år.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie - fleksibel

Alle utdanninger innen