Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209317

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du interessert i å arbeide med turisme, attraksjons- og opplevelsesutvikling? Studiet gir deg kunnskap om markedsføring, salg og utvikling av særlig norsk reiseliv og ulike destinasjonsprodukter i en bransje med mye konkurranse.

Bachelor i reiseliv handler om å skape og markedsføre gode opplevelser, men også det å kunne lede ulike prosjekter, avdelinger og bedrifter i reiselivsnæringen. Du vil derfor få en grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. 

Studiet kombinerer innsikt fra særlig norsk reiselivs-, og opplevelsesproduksjon, men også markedsføring, salg, økonomi og innovasjon/nyskapning.

Reiselivsbransjen har vært gjennom en stor utvikling, og har stor konkurranse på markedet. Kunnskap om utvikling av reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter, sammen med kunnskap om markedsføring og salg er derfor svært aktuelt.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 33,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 28,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon, som for eksempel Master i Innovasjon og Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Du kan ta et valgfritt semester i utlandet i 4. semester. Du kan studere hotelledelse (Tyrkia, Kroatia), arrangementsledelse (Nederland), vinstudier (Østerrike, Australia), digital markedsføring (Tyskland) eller spesifikke kulturer (Japan, Peru). Hvis du ønsker andre spesialiseringer, gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i reiselivsledelse

Alle utdanninger innen