Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 209852

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Bachelor i pedagogikk er rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen?

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring er derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet knytter seg til læring, pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, rådgiving og veiledning, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Har du tatt et årstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet gjennom lokalt opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 41,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 33,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

  • Master i pedagogikk
  • Master i spesialpedagogikk
  • Master i tilpasset opplæring
  • Master i folkehelse

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

I 4. semester kan du velge emner innen pedagogikk ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Du kan blant annet velge: inclusive/special education, early childhood education, primary education, secondary education, fysisk og helse, social med mer.

I utgangspunktet har de engelsk-språklige landene de mest relevante emner i sitt studietilbud, men det finnes også spennende muligheter ved våre europeiske partnere: Masaryk University i Tsjekkia, Rhein-Wall i Tyskland (gender studies) eller VIVES University i Belgia med sitt spennende Social Pedagogical Art & Creativity Exploration program.

Vi har også partnere i Danmark som tilbyr en mer skandinavisk tilnærming, men hvor du beholder den internasjonale komponenten ved å møte studenter fra hele verden i undervisningen.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk

Alle utdanninger innen