Bachelor i filmmanus favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

Om studiet

Manuskriptforfatteren er ansvarlig for å skape manuskriptet
som skal stå som både et litterært verk og som grunnlag for
den ferdige filmen. Dramatisk filmfortelling er avhengig av
dette dokumentet som skildrer filmens univers, handling og
karakterer.

Om studiet

Ved manuskriptlinjen vektlegges det praktiske
fortellertekniske håndverket. Studentene skal beherske de
ulike sjangere innen manusarbeid, både når det gjelder film-
og tv-produksjoner. I løpet av studiet skal de utvikle evnen
til samarbeid med studentene på regi- og produsentlinjen. I
studiets første del får studentene grunnleggende dramatisk
fortellerkompetanse, mens i den andre delen utvikler de en
egen stil og uttrykk samt starter arbeidet med det
spillefilmmanus som blir en del av deres eksamensarbeid.

Karrieremuligheter

Yrkesmuligheter

Når manuskriptstudentene forlater skolen skal de være klar
for et yrkesliv som profesjonell manusforfatter i film- og
tv-bransjen, med et allsidig håndverksmessig repertoar. De
skal kunne arbeide i forskjellige sjangere, og være gode
kreative samarbeidspartnere for regissører og produsenter.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke
fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og
utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og
samarbeidsevner. Manuskriptstudentene skriver samtlige manus
til disse produksjonsøvelsene.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Lignende utdanninger