Nøkkelinformasjon

Logo til Høgskolen i Innlandet
Logo til Høgskolen i Innlandet

Studiested

Lillehammer

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • 36.60 (primær)
  • 44.00 (ordinær)

Studieplasser

95

Søknadskode (SO)

209070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å arbeide med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner? Da kan denne sosialfaglige profesjonsutdanningen som gir yrkestittelen barnevernspedagog passe for deg. 

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og behandling, der oppmerksomheten rettes mot barn, unge og familier. Som student vil du lære hvordan du kan bidra i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestengning. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 46,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i barnevern kvalifiserer deg til en rekke masterutdanninger. For eksempel: 

Sistnevnte tilbys ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer studiet til å søke om opptak til en rekke andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å gjennomføre deler av emnene «Tverrfaglig fordypningsprosjekt» og «Barnevernfaglig fordypning i utlandet» i utlandet. «Ekstern veiledet praksis» kan også være aktuelt å gjennomføre i utlandet.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studieprogramansvarlig Camilla Bennin.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen