Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Dette studiet gir deg bred kunnskap om ledelse av bærekraftig reiseliv og arrangement.

Bachelor i Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelse av bærekraftig reiseliv, destinasjoner og arrangement. Dette er et tverrfaglig fagfelt som omfatter blant annet opplevelsesproduksjon, organisasjonsforståelse, markedsføring, prosjektledelse, økonomiforståelse, digitalisering, innovasjon og bærekraft i tillegg til bransjespesifikk kunnskap og forståelse.

I femte semester velger studentene fordypning innen enten bærekraftig arrangementsledelse eller bærekraftig destinasjonsledelse.

I flere av studieemnene vil en del av aktivitetene være knyttet til praksiselementer og ulike praktiske problemstillinger relatert til reiseliv og arrangement. Studiet kombinerer derfor teoretisk kunnskap fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon, Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse , og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet gir også mulighet for opptak til andre masterstudier i inn- og utland.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i 4. semester. Dette anbefales sterkt av fagmiljøet, ettersom det kan gi solid personlig og faglig vekst. Dessuten kan din interkulturelle kompetanse forbedres, som er spesielt relevant for deg som skal arbeide innen reiseliv. Å studere i utlandet gir deg anledning til å velge emner fra en rekke områder. De fleste institusjoner tilbyr språkkurs som kan komme som et fint tillegg til det akademiske utbyttet du får på utveksling.

Sjekk ut vårt destinasjonssøk og se hva som passer deg best.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse

Alle utdanninger innen