Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Hamar

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 35.50 (ordinær)

Studieplasser

125

Søknadskode (SO)

209132

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder barn og voksne i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium, som gir en bachelorgrad. Dette er en lederutdanning. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage eller du kan fortsette studier på masternivå.

Studiet er et heltidsstudium over tre år med åtte årlige obligatoriske samlinger hvert studieår på studiested Hamar. Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. I løpet av utdanningen skal du også ha 100 dager veiledet og vurdert praksis. Les mer om praksis under fanen "Praksis".

Karrieremuligheter

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hva med å ta praksis i Namibia i Afrika? Som barnehagelærerstudent hos oss får du blant annet muligheten til å reise til Namibia i tre måneder som en integrert del av utdanningen din. Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning, der du skal bo og ha praksis i barnehager i Tsumeb. Vi har også partnere i for eksempel Danmark og Spania med gode tilbud til barnehagelærerstudenter, da kan du også få Erasmus+-stipend. 

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Alle utdanninger innen