Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Studiet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiseliv og arrangementer. En fin start for å bli kjent med reiselivsnæringen.

Gjennom årsstudiet vil studentene få grunnleggende kunnskap om reiseliv, arrangement og opplevelsesproduksjon. Studentene får innsikt i sentrale begreper knyttet til bærekraft i en reiselivs- og arrangementskontekst og basiskompetanse innen markedsføring, organisasjonsforståelse, økonomi og prosjektledelse. Studentene får også faglig kunnskap, praktisk erfaring og mulighet til å jobbe med praksisnære problemstillinger gjennom blant annet ekskursjon og case. Studiet vil også gi studentene kunnskap om hvordan vitenskapelige tekster er bygd opp, hvordan søke, finne og vurdere informasjon, referanseteknikk og hvordan skrive akademiske tekster.

Alle virksomheter, også innen reiseliv og arrangement, har et stort ansvar for å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Besøkende legger i større grad vekt på bærekraft når de velger reisemål eller opplevelser. Reiseliv og arrangement kan ses som et paradoks til bærekraft, i årsstudiet vil studentene få grunnleggende forståelse for noen av disse paradoksene.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke seg inn på Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse ved Høgskolen i Innlandet. Det gis da fritak for førsteåret i bachelorstudiet og kan gjennomføre på normert tid. .

Utveksling

Det er dessverre ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv

Alle utdanninger innen