Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209446

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Kunnskap om helsefremmende og bærekraftig matforbruk er viktig for å sikre god helse. Studiet retter oppmerksomheten mot kosthold og folkehelse, og kan brukes i en bachelorgrad.

Studiet retter seg mot deg som er interessert i å lære mer om mat, ernæring og helse. Studiet egner seg også for profesjonsutøvere, for eksempel lærere og helsearbeidere som ønsker kompetanse innen kunnskapsområdene mat, ernæring og helse.

Mat og måltider er sentralt for alle mennesker. Et sunt og bærekraftig kosthold er en viktig forutsetning for god helse og er en del i en helsefremmende livsstil. Utdanningen gir en bred innføring i sentrale begreper, teorier og metoder innen flere fagområder der mat inngår.

Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer hvor teori kombineres med praktisk arbeid på kjøkkenet, og andre læringsarenaer. Du arbeider med aktuelle og spennende problemstillinger innenfor folkehelseområdet som er knyttet til grunnleggende ernæring og samfunnsernæring, matteknologi og trygg mat, matkultur og matpedagogikk.

Hvorfor ta utdanningen på Elverum? 

  • Et studiested der oppmerksomheten generelt rettes mot folkehelse
  • Du får et årsstudium du kan bruke i en bachelorgrad
  • Nytt og moderne undervisningskjøkken

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 47,7
Kvote for førstegangsvitnemål: 32,5
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. 

Du kan også bruke årsstudiet som et år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier, eller det kan inngå i grunnskolelærerutdanning som et skolerelatert fag. 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i mat, ernæring og helse

Alle utdanninger innen