Årsstudium i landbruksteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
  • Du vil ha kunnskap om teknologi for fremtidens landbruk
  • Du er interessert i landbruksmaskiner

Studiets oppbygging

Landbruket i Norge er i stor endring. Primærnæringen effektiviseres og fornyes for å kunne øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklingen. For å oppnå dette er kompetanse viktig.

Årsstudium i landbruksteknikk er både et teoretisk og praktisk studium. Studiehverdagen består av forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i verkstedet.

Utdannelse innen landbruksteknikk har vært tilbudt på Blæstad siden 1969, og fagmiljøet har fulgt den rivende utviklingen i bransjen gjennom alle disse årene.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen veiledning, forvaltning, handel med landbruksredskaper eller primærproduksjon hvor tekniske innsatsfaktorer er i fokus.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på Bachelor i landbruksteknikk.

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

209668

Lignende utdanninger