Årsstudium i internasjonale studier med historie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet gir innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Det er en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Her får du en innføring i utviklingen av moderne stater, politiske bevegelser, samt internasjonale organisasjoner og maktforhold fra midten av 1600-tallet til i dag. Vi studerer de to verdenskrigene i forrige århundre, ved siden av fredsbestrebelsene og de ekstremistiske ideologier i perioden mellom krigene.

Du møter også mer teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål. Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden? Hva er årsakene til krig og konflikt? Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid? Endelig gir studiet deg en grunnleggende innføring i filosofi og vitenskapshistorie, språk, argumentasjon og vitenskapsteori. Dette er helt sentralt, med tanke på forberedelse til videre studier.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.

 

Karrieremuligheter

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209288