Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av dette studiet vil du få innsikt i språket, litteraturen og kulturen.

Årsstudium i engelsk er både et ferdighets-, kunnskaps- og dannelsesfag. Utdanningen gir en bred innføring i engelsk språk og engelskspråklig litteratur og kultur, og både teori og praktiske språkferdigheter vektlegges.

Utdanningen har fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Emnene har fokus på grammatikk og fonetikk (lydsystem og intonasjon), og litteratur og kulturkunnskap fra engelskspråklige land.

Høgskolen i Innlandet har en av Norges største engelskseksjoner på høgskolenivå. Vi har et godt læringsmiljø hvor vi setter deg og dine behov i sentrum.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptakskrav

Admission requirements
Students must satisfy the general requirements for admission to third level studies in Norway.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i engelsk - Kongsvinger

Alle utdanninger innen