Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 37.10 (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 209398

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Et fleksibelt nett- og samlingsbasert studium for deg som ønsker å øke kompetansen i økonomi og administrasjon. Du vil få en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse på høgskolenivå.

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon på høgskole- og universitetsnivå. Kompetansebehovet finnes i alle bransjer og på flere nivåer.

Et nett- og samlingsbasert studium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk, statistikk, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsforståelse. Studiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi, men er også et godt utgangspunkt for videre studier.

Studiet er på deltid med helgesamlinger på Hamar, og kan derfor være mulig å kombinere ved siden av jobb.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 42,7
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, da studiet tilsvarer første år av bachelor i regnskap og økonomirådgivning og bachelor i økonomi og administrasjon, avhengig av hvilket valgemne du tar.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i bedriftsøkonomi - nett- og samlingsbasert

Alle utdanninger innen