Årsstudium i agronomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
  • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap

Studiets oppbygging

Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium i agronomi gir deg grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap.

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Årsstudium i agronomi er det eneste i sitt slag i Norge som omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har ikke egen husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfagene foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre institusjoner. Blæstad ligger ideelt til i landbrukslandskapet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer eller primærproduksjon.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på Bachelor i agronomi.

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

209362

Lignende utdanninger