Årsstudium i agronomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske
    øvelser
  • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap

Studiets oppbygging

Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor
effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med
miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium i
agronomi gir deg grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap.

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid,
feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og
gruppeoppgaver.

Årsstudium i agronomi er det eneste i sitt slag i Norge som
omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har ikke egen
husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfagene
foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre
institusjoner. Blæstad ligger ideelt til i
landbrukslandskapet på en gård åtte kilometer fra Hamar
sentrum.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen
rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og
innsatsvarer eller primærproduksjon.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn
på Bachelor i agronomi.

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

209362

Lignende utdanninger