Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

Om studiet

Et heldigitalt deltidsstudium som gir deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett.

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett, og gir en grunnopplæring i individuell arbeidsrett.

Det er behov for arbeidsrettslig kompetanse innen alle virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Temaer som omhandler ansettelse, arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold blir behandlet grundig i studiet, med særlig fokus på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Arbeidsrett er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte, ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. 

Studiet har ingen krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak