Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Høyere nivå
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Jobber du som lærer og ønsker faglig påfyll? Dette er et mastergradsemne som passer for deg som er opptatt av elever som har annet morsmål enn norsk.

Studiet har fokus på undervisning av elever i norsk skole som ikke har norsk som førstespråk. Utgangspunktet i studiet er allmenne teorier om to- og flerspråklighet og teorier om læring og undervisning både i situasjoner der det er tale om opplæring i et andrespråk, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag. Hovedfokus vil likevel ligge på norsk som andrespråk. Studiet sammenligner norsk med andre språk ut fra språktypologiske teorier, og presenterer modeller for beskrivelse, analyse og evaluering av muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon, så vel som språklig bevissthet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de to fagene og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Emnet kan innpasses i  master i kultur og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Andrepråksdidaktikk

Alle utdanninger innen