Fakta

Sted:
Desentralisert - Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du økt kompetanse om amming? Dette fleksible studiet sikrer deg kunnskap fra det fremste fagmiljøet innen amming i Norge. 

Studiet gir deg teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Det faglige innholdet omfatter relevante fagfelt som er aktuelle for å sikre økt forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Ammeveiledning egner seg for helsepersonell som jobber med amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Det er et behov for å heve kompetansen knyttet til amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) tok derfor initiativet til denne utdanningen i 2003 og var vår oppdragsgiver. 1 januar 2022 overgikk NKA til Folkehelseinstituttet, Enhet for amming, og samarbeidet fortsetter rundt denne videreutdanningen.

NYHET!

Videreutdanning i ammeveiledning for helsefagarbeidere, barnepleiere, hjelpepleiere, og omsorgsarbeidere vil fra høsten 2022 være en fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet i nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Enhet for amming på Folkehelseinstituttet.

Videreutdanningen er nettbasert og vil gjennomføres i regi av Enhet for amming (tidligere NKA) som det tidligere også har blitt. Mer informasjon om tilbudet og hvordan du søker, vil være tilgjengelig på nettsidene til Fagskolen Innlandet: www.fagskolen-innlandet.no fra og med uke 12.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå.

Alle søkere må i løpet av de siste ti årene ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling- og oppdrag" og "Fakultet for helse og sosialvitenskap høst 2022".

Dokumentasjon du må laste opp

Skjema for registrering av ammeveiledning må følge med søknad til studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Ammeveiledning