Nøkkelinformasjon

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

2.50

Semester

1

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Dette kurset på 2,5 studiepoeng skal gi deg kunnskap om de utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima. Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er moderne fartøy og alternative drivstoff, offshore vind og bærekraft, tilgang på havbunnsmineraler samt cyberattak og sikkerhet.

Fortløpende søknadsfrist, fortsatt ledige plasser. 

Se mer informasjon om studiet på nettsiden og hvordan du kan søke.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere kurs for ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritim sektor.  Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart. 

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. Se mer informasjon om alle studiene på nettsiden. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Se her for ulike veier å oppnå generell studiekompetanse: https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/generell-studiekompetanse-og…