Nøkkelinformasjon

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

2.50

Semester

1

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er valg av drivstoff for moderne fartøy, bevegelser av moderne fartøy, offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg, søk og redning i polare strøk samt hvordan myndighetene vil følge opp de nye utfordringene som maritim næring står ovenfor. Undervisning vil foregå på norsk eller engelsk etter ønske fra studentgruppen, men kursmateriell vil være på engelsk, og du bør ha bakgrunn fra realfag og tekniske fag. Kurset er på 2,5 studiepoeng.

Fortløpende søknadsfrist, fortsatt ledige plasser. 

Se mer informasjon om studiet på nettsiden og hvordan du kan søke.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere kurs for ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritim sektor.  Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart. 

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. Se mer informasjon om alle studiene på nettsiden. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det finnes ulike veier til å oppnå generell studiekompetanse, les her: https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/generell-studiekompetanse-og…

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse med vekt på realfag/ tekniske fag.