Nøkkelinformasjon

Studiested

Stord

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203680

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Samfunnsfag omfattar fagdisiplinane historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Faget skal utvikle ei brei forståing for samspel og konflikt mellom menneske, samfunn og natur i ulike tidsepokar og i ulike delar av verda. Faget er retta inn mot grunnskulen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skulen. Fagdidaktikk er vektlagt i heile studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom klasseromsundervisning, ekskursjonar og rettleiing i grupper og individuelt. Samfunnsfag er både eit munnleg og skriftleg fag, og diskusjonar og samtalar er ein viktig del av studiet.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i til dømes historie eller sosiologi. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er læra

Kvalifikasjon/tittel

Samfunnsfag årsenhet

Alle utdanninger innen