Nøkkelinformasjon

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen
Stord

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane.

Våren 2021 kan du ta eit innføringsemne på 10 studiepoeng . Emnet Pedagogisk veiledning - innføring gir innsikt i rettleiingspedagogikk, studentaktive læringsformer og rettleiing innan eige fagområde og på tvers av profesjonar.

Utdanninga er tverrfagleg med teoretisk og praktisk innføring i rettleiingsteori, prinsipp og metodar. Rettleiingskompetansen er tilrådd ved studentrettleiing. Det er òg viktig å kunne gje tilbod om rettleiing når ein skal rekruttere nye arbeidstakarar.

Læringsformar: Førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium.

Opptaksinformasjon

Ny frist: 10. januar 2021 for Førde og fortløpende opptak Stord, Haugesund og Bergen

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning helse- og sosialfag