Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

23. september 2023.

Om studiet

Hvorfor studerepsykisk helsearbeid og rusarbeid?

 • Du blir del av et engasjerende og tverrfaglig forskingsmiljø.
 • Du får nær kontakt med yrkesutøvingen gjennom praksis i løpet av studiet.
 • Du møter ressurspersoner fra praksisfeltet som gjesteforelesere.
 • Du får mulighet til å bli involvert i pågående forsking.

Hva lærer du i psykisk helsearbeid og rusarbeid? 

Dette er et tverrfaglig studium der du tilegner deg kunnskap om:

 • Ulike tema som for eksempel rus, vold, immigrasjon, fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid, å leve med og å komme seg i forbindelse med alvorlige psykiske lidelser.
 • Sammenhenger mellom biologiske-, psykologiske-, sosiale-, økonomisk-, materielle-, kulturelle- og samfunnsmessige forhold i tilknytning til psykiske og rusrelaterte helseplager.
 • Sammenhenger mellom krevende livserfaringer, rus og psykisk helse.
 • Utfordringer knyttet til menneskets forankring i familie og samfunn.
 • Kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende.
 • Du får også trening i å tenke og arbeide tverrfaglig og inspirasjon til å ta i bruk nye arbeidsmetoder. 

Gjennom utdanningen vil du lære å utøve god og oppdatert hjelp til mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk, og deres pårørende.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som er helsearbeider og sosialarbeider, og ønsker å heve kompetansen for å arbeide med mennesker som har rusproblem og alvorlige psykiske helseplager. Det passer også for deg som vil kvalifisere deg innen forskings- og utviklingsprosjekt.

Om du er ansatt i en kommune, kan arbeidsgiveren din søke Fylkesmannen om tilskudd til dekning av lønnsutgifter.

Studiets oppbygging

Praksis

Praksis skjer i andre semester og varer i ni uker.

Hvordan er undervisningen?

I undervisningen møter du varierte læringsformer, både praktisk- og akademisk trening, forelesinger, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlig arbeid, ferdighetstrening, praksisstudium og prosessorienterte veiledningsgrupper. 

Utdanningen i psykisk helse- og rusarbeid er treårig. 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium.

Har du videreutdanning fra før?

Følgende videreutdanninger gir innpass på masterstudiet:

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Videre studier

Du kan også ta doktorgrad hos oss!

Opptakskrav

 • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag.
 • Minst 1 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 3001

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Når du har gjennomført masterutdanningen, er du kvalifisert til å arbeide med mennesker som sliter med alvorlige psykiske helseplager og rusproblematikk. Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjenesten eller i private bedrifter. I tillegg kan du jobbe med forsknings- og utviklingsarbeid.

Masteren er en tverrfaglig utdanning, med et bredt nedslagsfelt. Utdanningen godkjennes som spesialitet for sykepleiere og vernepleiere. For eksempel, det som har blitt omtalt som psykiatrisk sykepleier.