Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Enkeltemne
Pris:

Gratis

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 1. desember
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: 21. november

Informasjon oppdatert

16. november 2022.

Om studiet

Arbeidslivet er i endring og stadig flere har behov for å mestre prosjekt som arbeidsform. I dette kurset får du kunnskap om etablering av prosjekt, prosjektplanlegging, prosjektstyring samt hvordan prosjekt gjennomføres for å lykkes.

For ansatte, permitterte i olje-gass og leverandørindustrien 

For mer informasjon om studiet, klikk her:  https://www.hvl.no/studier/studieprogram/prosjektplanlegging-for-planle…

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søker må være tilknyttet olje,- gass- og leverandørindustrien