Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptaksinformasjon

Fortløpende opptak

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor i nautiske operasjoner

Alle utdanninger innen