Personleg Trenar, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Brenner du for trening og vil jobbe som PT? I dette studiet lærer du hvordan du kan legge til rette for trening for andre.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Gjennom studiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere, gjennomføre og tilpasse trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

Gode lærings- og treningsfasiliteter på campus danner en unik ramme for klasserommene vi bruker i utdanningen. I tillegg er det kort vei til fantastisk natur som Sogndalsfjellene, Sognefjorden og Jotunheimen.

Gjennom studiet lærer du:

  • viktige moment rundt det å være personlig trener
  • trenings- og bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
  • idrett og samfunn

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningen foregår inne og ute. Studiet har omtrent like mye praktisk som teoretisk undervisning.

I de praktiske emnene vil det metodiske grunnlaget være sentralt, sammen med egne erfaringer og mestring av sentrale bevegelsesmønstre.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse bachelorutdanningene ved HVL:

Du søker om opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5. til 13. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

37.90 (primær)
41.50 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203509

Lignende utdanninger