Norsk 3 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønskjer du ei fordjuping i norskfaget? Då er dette ei vidareutdanning for deg! Utdanninga er på masternivå, og hovudvekta ligg på metodikk i språk- og litteraturundervisning.

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Du lærer om
  • moderne leseforsking, med vekt på eksplisitt leseopplæring i vidare leseundervisning
  • respons og vurdering i norskfaget
  • moderne språkundervisning, metodar og teoriar
  • det norske fleirspråklege landskapet
  • metodiske tilnærmingar til nynorsk som hovudmål og sidemål
  • metodar for og syn på litteraturundervisning
  • samansette og digitale tekstar

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, diskusjonar, seminarpresentasjonar og gruppearbeid. Gjennom studieåret skriv du fem akademiske fagtekstar.

Studiet er samlingsbasert, med rundt 5 samlingar i kvart semester.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom læringsplattformen Canvas.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).

Tilleggskrav: Norsk 1 eller tilsvarande.

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

  • Sogndal