Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 6. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Matematikk 1 1.-7. trinn er et 30 studiepoengskurs for lærere som underviser i matematikk for 1.-7. trinn i grunnskolen.

Hvem passer studiet for?

Matematikk 1 er beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 studiepoeng i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle et fagdidaktisk grunnlag for matematikkundervisning på hele barnetrinnet, både i begynneropplæring og på mellomtrinn. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive, utforske og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget.

Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, algebraisk tenkning, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.

I studiet arbeider du i tråd med Fagfornyelsen, og du vil arbeide med alle kjerneelementene i faget samt møte digitaliseringens muligheter.

Alle utdanninger innen