Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hva vil det si å lære i bevegelse, og hvorfor bør en være fysisk aktiv? Master i idrettsvitenskap utforsker betydningen av bevegelseslæring i skole, idrett og friluftsliv, og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv.

I første studieår har du emnene bevegelse, læring og folkehelse, vitenskapsteori og forskningsmetode og prosjektplan. I tillegg fordyper du deg i et av emnene fysisk aktivitet og folkehelse eller læring i idrett, kroppsøving og friluftsliv. I andre studieår skriver du masteroppgave.

Gjennom studiet lærer du:

  • om hva det betyr å være og lære i bevegelse, og hvorfor være fysisk aktiv
  • om hvordan kunnskap om fysisk aktivitet og læring av bevegelse kan fremme gode aktivitetsvaner i idrett og samfunn
  • å planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid
  • å bidra til nytenking og innovasjon på idretts-, friluftslivs- og folkehelsefeltet

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid og individuelt fordypningsarbeid. Du jobber på egen hånd, i grupper og sammen med veileder.

Opptaksinformasjon

1. mars 2021

Videre studier

Fullført masterstudium med godt samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Karrieremuligheter

Kvalifikasjon/tittel

Master §3

Alle utdanninger innen