Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne masterutdanningen setter fokus på skolefagene mat og helse og kroppsøving, og på skolen som en arena for å bedre barn og unges kosthold og grad av fysisk aktivitet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Du velger en av studieretningene Fysisk aktivitet eller Mat og helse.

 

Oppbygging av studiet

 

Utdanningen består av tre felles emner:

 

 • Vitenskapssteori og etikk
 • Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • Forskningsmetode

 

I tillegg har du 15 sp fordypning i enten Fysisk aktivitet eller Mat og helse. Du skriver masteroppgave knyttet til fordypningen din.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar med studentpresentasjoner, oppgaveskriving og veiledning.

Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet, og ha et kontinuerlig fokus.

Opptakskrav

Studieretning fysisk aktivitet:

 • Enten dei tre første åra av ei lærar-/barnehagelærarutdanning eller tilsvarande med ei fordjuping på minst 60 stp. i fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett
 • eller bachelorgrad i folkehelsearbeid eller tilsvarande som inkluderer fordjuping på minst 60 stp. innanfor fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett
 • eller bachelorgrad i kroppsøving og/eller idrettsfag
 • eller disiplinbasert bachelorgrad frå universitet eller høgskule med minst 80 stp. fordjuping i emne innanfor fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett

Studieretning mat og helse:

 • Enten dei tre første åra av ei lærar-/barnehagelærarutdanning eller tilsvarande med ei fordjuping på minst 60 stp. i kosthald/mat og helse
 • eller bachelorgrad i folkehelsearbeid eller tilsvarande som inkluderer fordjuping på minst 60 stp. innanfor kosthald/mat og helse
 • eller disiplinbasert bachelorgrad frå universitet eller høgskule med minst 80 stp. fordjuping i emne innanfor kosthald/mat og helse

Karakterkrav: Samla karakterkrav må vere C eller betre.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

 • Du kan jobbe i skoleverket dersom du har lærerutdanning i grunnutdanningen din.
 • Du kan jobbe i annen offentlig virksomhet som arbeider med et skolemiljø.
 • Du kan også få jobb i privat eller frivillig sektor der arbeidet er knyttet til fysisk aktivitet eller kosthold i skolen.
 • Dersom du har 3-årig lærerutdanning og fullfører masterstudiet, får du lektorkompetanse i det faget som inngår som spesifisert opptaksgrunnlag. Du kan søke jobb som lærer i grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning, alt etter hvilken utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet, vanligvis i 2. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Tilbys ved:

 • Bergen