Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterutdanningen setter fokus på skolefagene kroppsøving og mat og helse, og på skolen som en arena for å bedre barn og unges grad av fysisk aktivitet og kosthold.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Vi tilbyr studieretningen fysisk aktivitet til studenter som blir tatt opp høsten 2020.

Utdanningen består av emnene Vitenskapssteori og etikk, Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø og masteroppgave.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar med studentpresentasjoner, oppgaveskriving og veiledning.

Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet, og ha et kontinuerlig fokus.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Vidare studium

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Karrierevegar

  • Du kan jobbe i skoleverket dersom du har lærerutdanning i grunnutdanningen din
  • Du kan jobbe i annen offentlig virksomhet som arbeider med et skolemiljø
  • Du kan også få jobb i privat eller frivillig sektor der arbeidet er knyttet til fysisk aktivitet eller kosthold i skolen
  • Dersom du har 3-årig lærerutdanning og fullfører masterstudiet, får du lektorkompetanse i det faget som inngår som spesifisert opptaksgrunnlag

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Tilbys ved:

  • Bergen