Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterutdanningen setter fokus på skolefagene kroppsøving og mat og helse, og på skolen som en arena for å bedre barn og unges grad av fysisk aktivitet og kosthold.

Vi tilbyr studieretningen fysisk aktivitet til studenter som blir tatt opp høsten 2021.

Utdanningen består av emnene Vitenskapssteori og etikk, Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø og masteroppgave.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar med studentpresentasjoner, oppgaveskriving og veiledning.

Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet, og ha et kontinuerlig fokus.

Opptaksinformasjon

1. mars 2021

Videre studier

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Karrieremuligheter

  • Du kan jobbe i skoleverket dersom du har lærerutdanning i grunnutdanningen din
  • Du kan jobbe i annen offentlig virksomhet som arbeider med et skolemiljø
  • Du kan også få jobb i privat eller frivillig sektor der arbeidet er knyttet til fysisk aktivitet eller kosthold i skolen
  • Dersom du har 3-årig lærerutdanning og fullfører masterstudiet, får du lektorkompetanse i det faget som inngår som spesifisert opptaksgrunnlag

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Alle utdanninger innen