Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du være med å påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen? Da er dette en utdanning for deg!

Master i barnehagekunnskap omfatter forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør, om barndom, og om barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon.

Utdanningen setter søkelyset de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Disse utfordringene er bland annet knyttet til bærekraft, mangfold, innovasjon og samhandling.

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Utdanningen har et nært samarbeid med forskningssenteret BARNkunne ved at samtlige av faglærerne er deltakere i forskningssenteret og ved at studentene tar del i ulike forskningsgrupper i løpet av studiet (jfr. emne MBA514).

Studiet er bygd opp til å tas på deltid over 8 semester (4 år), men det er mulig å ta studiet på heltid over 4 semester (2 år).

På deltid over 8 semester ser studiet slik ut:

Det er mulig å tilpasse studieløpet så det kan gjennomføres på kortere tid.

På forkortet tid over 4 semester (2 år) ser studiet slik ut:

Studenter som ønsker et tilpasset løp, må ta kontakt med studieveileder for masterprogrammet etter opptak på programmet.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid, litteraturstudium, veiledning og deltakelse i forskningsgrupper. Du deltar aktiv og selvstendig i undervisningsformene.

Opptaksinformasjon

1. mars

Karrieremuligheter

  • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsutvikling i barnehager.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid med evaluering og utredning, samt undervisning i barnehagepedagogiske fagområder i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
  • Utdanningen kvalifiserer til deltakelse i forskningsbasert utviklingssamarbeid mellom barnehagefeltet og forskningsinstitusjoner.
  • Utdanningen kvalifiserer for videre forskerkarriere. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Alle utdanninger innen