Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Master, 5 år
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Kroppsøving og idrettsfag
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2022:
  • 46.80 (primær)
  • 49.90 (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 203566
Musikk, Bergen
Opptakskrav: LÆMUSS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 203574
Musikk, Stord
Opptakskrav: LÆMUSS
Poenggrenser 2022:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 203575

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. juli 2022.

Om studiet

Vil du jobbe med å formidle de praktiske og estetiske fagene i skolen, kulturskolen eller idretten? Ved å velge denne utdanningen kan du undervise i fagene du brenner for og arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring.

Hvorfor velge denne utdanningen?

Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i musikk og kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13.

Etter endt utdanning får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker. Gode undervisnings-, øvings- og treningsfasiliteter ved campus Bergen og campus Stord danner en unik ramme for utdanningen.

I denne mastergradsutdanningen har du valget mellom to studieretninger: Musikk eller kroppsøving og idrettsfag.

Studieretning musikk

Ved å velge studieretning musikk kan du undervise i musikk på alle trinn i grunnskolen, kulturskolen, folkehøgskole og med musikk som program-/linjefag i videregåande opplæring. Det vil gi deg mulighet for arbeid i frivillig musikkliv og som utøver.

Studieretningen blir tilbudt ved campus Stord og campus Bergen.

Studieretning kroppsøving og idrettsfag

Ved å velge studieretning kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i kroppsøving på alle trinn i grunnskolen, i kroppsøving og idrettsfag i videregående opplæring (også breddeidretts- og toppidrettslinjer), i folkehøgskole og i idretten.

Studieretningen blir tilbudt ved campus Bergen.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.