Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Oppstart: 17. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

29. november 2022.

Om studiet

En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. I dette studiet får du kunnskap og kompetanse for å kunne ta ansvar for akutt og kritisk syke pasienter.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Intensivsykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen intensivsykepleie.

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Praksis

Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/Se informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva blir du kvalifisert for?

Du kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Som intensivsykepleier kan du jobbe på intensiv-, overvåknings-, postoperativ-, intermediær- og nyfødtintensivavdelinger, AMK-sentraler og akuttmottak. Økende grad av avansert medisinsk behandling, gjør at intensivsykepleiere også er aktuelle som konsulenter og arbeidstakere innenfor flere områder i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Tsjekkia | Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10231

Alle utdanninger innen