Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Oppstart: 17. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. november 2022.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Da kan du spesialiserer deg for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familiene deres, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Helsesykepleie er en del av masterprogrammet i klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen helsesykepleie.

Inntil 5 studieplasser er reserverte for søkere som dokumenterer behov for helsesykepleier i egen bostedskommune. Behovet må stadfestast av leiar av helsesjukepleiartenesten i kommunen. Dette gjelder primært søkere fra Vestland fylke og nord-Rogaland/Haugalandet. 

Du lærer:

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og familiene deres
  • å veilede og undervise helsepersonell
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

De første 60 studiepoengene av mastergraden er på heltid over to semester. De avsluttende 60 studiepoengene er på deltid (67 %) over 1,5 år. Etter fullført 1. år og før oppstart av siste 1,5 studieår må du regne med noe ventetid.

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Praksis

I første studieår har du ti uker praksis innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Praksisen er fordelt på tre uker i høstsemesteret og syv uker i vårsemesteret. Du arbeider 30 timer per uke i praksisperiodene. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/Se informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten, hovedsakelig innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen. Helsesykepleier sine oppgaver er i vesentlig grad knytt til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også arbeide med helsetjenester for innvandrere og flyktninger, miljørettet helsevern og med smittevernarbeid. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.