Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. november 2022.

Om studiet

Over halvparten av barn som er innlagt på sykehus i Norge, er yngre enn fire år. Barn er ikke små voksne, og du må ha spesialkunnskap for å ta vare på denne pasientgruppen.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Barnesykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen barnesykepleie.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning blir strømmet, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med spesialitet barnesykepleie i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/Se informasjon om medisinsk testing.

 https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva blir du kvalifisert for?

Barnesykepleieren arbeider på barneavdelinger, voksenavdelinger med barneenhet, avdeling for nyfødte, poliklinikker og med undervisning og ledelse.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til å ha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Alle utdanninger innen