Nøkkelinformasjon

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

5.00

Semester

1

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

22. august

Om studiet

Dette kurset på 5 studiepoeng passer for deg som ikke har teknisk bakgrunn, men som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi. Du vil lære om bunkring av hydrogen, hydrogen-energiregnskap for skip, hydrogenbærere for skip og hydrogensikkerhet for skip. Kurset skal gi deg et helhetsbilde av hva teknologien er i dag og hva som er veien videre.

Se mer informasjon om studiet på nettsiden og hvordan du kan søke.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere kurs for ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritim sektor.  Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart. 

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. Se mer informasjon om alle studiene på nettsiden. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det finnes ulike veier til å oppnå generell studiekompetanse, les her: https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/generell-studiekompetanse-og…