Fakta

Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Gratis

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
5

Informasjon oppdatert

20. juni 2023.

Om studiet

Kurset passer for deg som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi, for eksemper ledere, politikere, økonomer, eller ansatte i administrative stillinger. Det er ikke nødvendig med teknisk eller realfaglig bakgrunn. I kurset blir det gjort rede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen, for eksempel prosessene i dampreformering og PEM elektrolyse/brenselcelle. I tillegg blir det fokusert på sikkerhet og hvordan sosial aksepter påvirker utviklingen av teknologien. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor, men vil høsten 2022 legge ekstra vekt på maritim bruk. Målet med kurset er å gi deg som deltaker et helhetlig bilde av hvor teknologien er i dag og hva som er veien videre. 

Det vil bli åpnet for søknader i løpet av sommeren, oppstart vil være i oktober. Følg med for oppdatering.

Se mer informasjon om studiet på nettsiden og hvordan du kan søke.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere kurs for ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritim sektor.  Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart. 

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. Se mer informasjon om alle studiene på nettsiden.