Nøkkelinformasjon

Studiested

Stord

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203649

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du jobbe med kroppsøving i skulen eller med idrett? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av temaa i dette praktisk retta årsstudiet i idrett/kroppsøving.

Studiet er retta inn mot grunnskulen, og gir deg, saman med anna lærarutdanning, kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse bevegelsesaktivitetar i kroppsøvingsfaget og i ulike idrettar.

Gjennom studiet lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • leik, ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing, livberging og andre bevegelsesaktivitetar

Undervisningsopplegg

Mykje av undervisinga er praktisk retta, med vekt på utprøving av ulike bevegelsesaktivitetar og idrettar. Friluftslivsturar er også ein del av studiet. Undervisinga blir mellom anna lagt opp som seminar, forelesingar, prosjektarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved Høgskulen på Vestlandet:

Kvalifikasjon/tittel

Kroppsøving årsenhet

Alle utdanninger innen