Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Søknadskode (SO): 203649

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Vil du jobbe med kroppsøving i skulen eller med idrett? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av temaa i dette praktisk retta årsstudiet i idrett/kroppsøving.

Studiet er retta inn mot skulen, og gir deg, saman med anna lærarutdanning, kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse bevegelsesaktivitetar i kroppsøvingsfaget og i ulike idrettar.

Gjennom studiet lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • leik, ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing, livberging og andre bevegelsesaktivitetar

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved Høgskulen på Vestlandet:

Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad og mastergrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5.- til 13. trinn.

Karrieremuligheter

Praksis i årsstudium idrett/kroppsøving

Du har 15 dagar praksis i grunnskule. I tillegg har du idrettspraksis i eit idrettslag og er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar. Les meir om praksis i denne lenka.

Alle utdanninger innen