Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. februar 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med kroppsøving i skulen eller med idrett? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av temaa i dette praktisk retta årsstudiet i idrett/kroppsøving.

Studiet har ikkje opptak i 2023.

Gjennom studiet lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • leik, ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing, livberging og andre bevegelsesaktivitetar

Studiets oppbygging

Praksis i årsstudium idrett/kroppsøving

Du har 15 dagar praksis i grunnskule/SFO. I tillegg har du idrettspraksis i eit idrettslag og er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar. Les meir om praksis i denne lenka.

Vil du studere meir?

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved Høgskulen på Vestlandet:

Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad og mastergrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5.- til 13. trinn.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Studiet er retta inn mot skulen, og gir deg, saman med anna lærarutdanning, kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet. Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse bevegelsesaktivitetar i kroppsøvingsfaget og i ulike idrettar.

Alle utdanninger innen