Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Likar du å vere fysisk aktiv? Gjennom idrett årsstudium lærer du korleis du skal leie, organisere og tilpasse aktivitetar for små og store grupper både inne og ute.

Kort veg til Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen, lang snøsesong og gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for klasseromma vi brukar i utdanninga.

Studiet har omtrent like mykje praktisk som teoretisk undervisning.

Gjennom studiet lærer du om:

  • ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing med livredning og andre aktivitetsformer
  • idrett og samfunn
  • bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • trenings- og undervisningslære

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisninga føregår inne og ute. Studiet har omtrent like mykje praktisk som teoretisk undervisning.

I dei praktiske emna vil det metodiske grunnlaget vere sentralt, saman med eigeninnsats og meistring av sentrale bevegelsesmønster.

Informasjon om praksis

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved HVL:

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Alle utdanninger innen