Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Gratis

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
5

Informasjon oppdatert

11. januar 2023.

Om studiet

Dette kurset retter seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobber i en virksomhet som er involvert i hydrogenteknologi. På kurset lærer du om hydrogen sine egenskaper, og hvordan hydrogen kan både produseres, lagres og brukes. Emnet gir en enkel innføring i hydrogensikkerhet og regelverk knyttet til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor, men vil høsten 2022 legge ekstra vekt på maritim bruk. Mangler du teknisk eller realfaglig bakgrunn oppfordrer vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800) i stedet.

KURSET KJØRES PÅ NYTT HØSTEN 2023. 

Det vil bli åpnet for søknader i løpet av våren 2023.

Se mer informasjon om studiet på nettsiden og hvordan du kan søke.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere kurs for ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritim sektor. Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart. 

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. Se mer informasjon om på nettsiden. 

Anbefalt forhåndskunnskap

Kjennskap til grunnleggende matematikk, fysikk og kjemi. 
Mangler du teknisk eller realfaglig bakgrunn oppfordrer vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800) i stedet.