Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Gratis

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 15. februar
Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 25. januar

Informasjon oppdatert

11. januar 2023.

Om studiet

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi. På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Kurset gir ei enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor. Søkjarar som arbeider i olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak til kurset våren 2023. Vi anbefaler likevel andre å søkje.

Sjå informasjon om studiet på nettsida og korleis du kan søkje.

Søknadsfrist 25. januar 2023

Høgskulen på Vestlandet tilbyr dette kurset for ansatte, permitterte og arbeidsledige i olje- gass og leverandørbransjen. 

Kurset blir gjennomført digitalt, med forelesinger på Zoom. Du kan velgje om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset, eller få eit kursbevis for deltaking.

Anbefalt forhåndskunnskap

Kjennskap til grunnleggande matematikk, fysikk og kjemi.