Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Etterutdanning

Studiepoeng

2.5

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

11. september

Oppstartsdato

24. oktober

Om studiet

Kurset på 2,5 studiepoeng vil gi deg en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

OPPSTART 24. oktober 2022. SØKNADSFRIST  11. SEPTEMBER. Totalt 25 studieplasser, første mann til mølla-prinsippet gjelder. 

Det nettbaserte kurset vil gi en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

Formålet med kurset er å gi kunnskap slik at omstilling kan skje i samsvar med gjeldende regelverk, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, sjekk https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/generell-studiekompetanse-og…

Tilknytning til maritim bransje

Opptaksinformasjon