Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 43.10 (primær)
 • 46.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203567

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

22

Søknadskode (SO)

203569

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203560

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 41.50 (primær)
 • 43.60 (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203659

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 49.40 (primær)
 • 50.20 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

203655

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203660

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

203658

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 47.40 (primær)
 • 49.20 (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

203657

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

203651

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

203083

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

En vakker og kul by med kort veg til strålende utsikt fra toppene. Velkommen til campus Kronstad!

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer og hva studiet krever av deg som student.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 i Bergen bygd opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha ett obligatoriske fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her i Bergen kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • KRLE
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Samfunnsfag

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving
 • Samfunnsfag

Tredje året:

 • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
 • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.
 • I vårsemesteret fortsetter du med det første valgfrie faget ditt.

Fjerde og femte året:

 • Du fortsetter med masterfaget ditt, og det siste året skal du skrive masteroppgave.
 • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
 • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag: Norsk, matematikk, engelsk, kunst og håndverk, KRLE, mat og helse, musikk, samfunnsfag, begynneropplæring i norsk og matematikk eller profesjonsrettet pedagogikk.

Det vil bli avklart om du kan velge spesialpedagogikk som masterfag i løpet av våren 2021.

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Opptaksinformasjon

15. april

Alle utdanninger innen