Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 39.50 (primær)
 • 40.70 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

203551

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

14

Søknadskode (SO)

203559

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 44.80 (primær)
 • 44.10 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

203547

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203564

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203599

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

203548

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203557

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • 46.20 (primær)
 • 46.00 (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

203550

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

203590

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

54

Søknadskode (SO)

203084

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

En vakker og kul by med kort veg til strålende utsikt fra toppene. Velkommen til campus Kronstad!

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer, hva studiet krever av deg som student og hvordan utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet er bygd opp.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bergen bygget opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er norsk, matematikk og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her i Bergen kan du velge mellom:

 • Engelsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving
 • KRLE
 • Kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Samfunnsfag

Tredje året:

 • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
 • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året:

 • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
 • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
 • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag: Norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, naturfag, mat og helse, musikk, kunst og håndverk, KRLE, samfunnsfag, begynneropplæring i norsk og matematikk eller profesjonsrettet pedagogikk.

Det vil bli avklart om du kan velge spesialpedagogikk som masterfag i løpet av våren 2021.

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Opptaksinformasjon

15. april

Alle utdanninger innen