Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
1.-7. trinn, engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 33
Søknadskode (SO): 203551
1.-7. trinn, KRLE
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 203559
1.-7. trinn, kroppsøving
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 44.30 (primær)
 • 43.70 (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 203547
1.-7. trinn, kunst og håndverk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203564
1.-7. trinn, mat og helse
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203599
1.-7. trinn, musikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203548
1.-7. trinn, naturfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203557
1.-7. trinn, samfunnsfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 41.00 (primær)
 • 45.30 (ordinær)
Studieplasser: 36
Søknadskode (SO): 203550
1.-7. trinn, Sogndal
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203590
1.-7. trinn, Stord
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203084
5.-10. trinn, KRLE
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 203569

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

En vakker og kul by med kort veg til strålende utsikt fra toppene. Velkommen til campus Kronstad!

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer, hva studiet krever av deg som student og hvordan utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet er bygd opp.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bergen bygget opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7, Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal du ha et valgfritt fag, som du velger når du søker opptak.

Her i Bergen kan du velge mellom:

Tredje året:

 • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
 • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året:

 • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
 • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
 • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 4.0 i matematikk (224 timer).

Karrieremuligheter

Praksis i GLU 1-7

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | University College Ghent | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Canada | Mount Royal College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | University College Copenhagen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Frankrike | University of Rouen Normandy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=783

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Litauen | Lithuanian University of Educational Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Malta | University of Malta | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=771

Nederland | HAN University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=794

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | P.PORTO - Polytechnic of Porto | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=774

Spania | University of Alicante | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=750

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Storbritannia og Nord-Irland | York St John University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=475

Storbritannia og Nord-Irland | The Norwegian Study Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=571

Sør-Afrika | University of KwaZulu-Natal | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10047

Tyskland | Heidelberg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=780

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

Alle utdanninger innen