Fakta

Sted:
Stord
Sogndal
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
300
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203665

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Vil du bli lærer, men ønsker et studium som gjør det mulig å bo hvor som helst i hele Norge? Velg samlingsbasert grunnskolærerutdanning for 1. til 7. trinn.  

Hvorfor velge grunnskolelærerutdanning 1-7?

Grunnskolelærerutdanning 1-7 passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn gjennom å skape et godt læringsmiljø. Lærere på barnetrinnet har ansvar for å gi elevene en god begynneropplæring som gir grunnlag for videre utdanning. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

Et yrke for fremtiden

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Rom til å bruke hele deg

Noe av det beste med å jobbe som lærer er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møter disse og legger opp din egen undervisning.

Hva lærer du?

Studiets oppbygging

Gavekort i kantina og medlemskap i studentidrettslaget

Starter du på samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7 høsten 2022, vil du få et gavekort på 5000 kroner til bruk i kantina på campus Stord. Du får også dekket medlemskap i studentidrettslaget (Råmund Studentidrettslag) og tilgang til treningsfasiliteter det første året.

Samlinger og undervisningsmåter

Det blir tre samlinger hvert semester (med unntak av femte semester). Hver samling vil gå over tre dager. Samlingsdager er onsdag til fredag.

1. studieår: Stord
2 . studieår: Sogndal
3. studieår høst: Dette semesteret skal du ta fag som vestlandsklasse og du velger om du vil følge samlingene på Stord eller i Sogndal.
3. studieår vår, 4. og 5. studieår:
Studenter som skal ha norsk som masterfag: Stord
Studenter som skal ha matematikk som masterfag: Sogndal

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Det blir nettundervisning to eller tre ukedager avhengig av fag og semester. Undervisningsdager er onsdag til fredag. 

Tidspunkt for samlinger og praksisperioder

Bildet er fjernet.

Praksis i samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig utdanning som forbereder deg til å undervise i skolen og bli en rollemodell for elevene. Praksis i denne samlingsbaserte utdanningen blir lagt til alle semestre i første til tredje studieår, vårsemesteret fjerde studieår og høstsemesteret femte studieår. Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen.

Første og andre studieår skal praksis gjennomføres ved en av praksisskolene som er tilknyttet campus Stord eller campus Sogndal. Fra tredje studieår kan du gjennomføre praksis i nærheten av ditt eget hjemsted, dersom du ønsker det.

Antall praksisdager

1. studieår: 30 dager
2. studieår: 30 dager
3. studieår: 25 dager
4. studieår: 15 dager
5. studieår: 10 dager

Bildet er fjernet.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner.

Vanlige spørsmål og svar om samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe som?

Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Alle utdanninger innen