Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 42.90 (primær)
  • 45.10 (ordinær)

Studieplasser

26

Søknadskode (SO)

203302

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du ha ein jobb der du kan vere ute i naturen? Med ein bachelor i friluftsliv får du dei kunnskapane og ferdigheitene som trengst for å formidle natur- og meistringsglede til andre menneske.

Ved campus Sogndal har du den flotte naturen rett utanfor døra. Som friluftslivstudent får du bruke fjorden og fjella som ein naturleg del av utdanninga di, mellom anna gjennom fordjuping i aktivitetar som ski, klatring, havkajakk og brevandring.

 Gjennom teori, praksis og ekskursjonar får du ei utdanning som gjer at du kan inspirere andre og gje gode naturopplevingar til menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Den korte vegen til Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen, lang snøsesong og gode lærings- og treningsfasilitetar på campus, dannar ei unik ramme for klasseromma vi brukar i utdanninga.

Gjennom studiet lærer du:

  • å planlegge og gjennomføre turar i ulike miljø (padling, klatring, ski, bre og fotturar)
  • å tilpasse turar for ulike grupper og med ulike ferdigheiter
  • grunnleggande praktiske ferdigheiter i friluftsliv sommar og vinter
  • om teoretisk perspektiv på friluftslivets historie, friluftsliv i dagens samfunn, naturfilosofi, friluftslivspedagogikk og -forvaltning.
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåver

Har du årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Studiet inneheld ein praksisperiode. To veker 2. studieår som er knytt til friluftslivsundervisning i skulesamanheng og bruk av friluftsliv i institusjonssamanheng knytt til fysiske- og psykiske helseutfordringar.

Informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Karrieremuligheter

Utdanninga gir deg kompetanse til å til dømes jobbe på folkehøgskule, med friluftsliv i helsesektoren, med naturbasert turisme og i lag- og organisasjonar til dømes DNT og friluftslivsråd. Ønsker du å jobbe vidare med forsking knytt til fysisk aktivitet og helse kan du bygge på med ei masterutdanning. Med praktisk-pedagogisk utdanning er du kvalifisert til å undervise i idrett og kroppsøving i skulen.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen