Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Ønsker du å lære om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tematikk i skolen? Studiet passer for lærere og skoleledere, samt andre fagpersoner knyttet til sosial-pedagogisk arbeid i skolen.

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Målet er også å gi elevene muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. (Fagfornyelsen, LK20).

Studiet vil både gi anledning til faglige refleksjoner for deg som student, samtidig som det vil utforske hvordan arbeid med folkehelse og livsmestring kan være viktig for profesjonsfellesskapets skoleutvikling.

Aktuelle områder innenfor temaet folkehelse og livsmestring er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Studiet i folkehelse og livsmestring passer for lærere og skoleledere med noe praksiserfaring, samt andre fagpersoner knyttet til sosial-pedagogisk arbeid i skolen.

I dette studiet skal du bruke din praksiserfaring til å orientere deg i teoretiske tilnærminger, og arbeidskravene gir anledning til å analysere dine praksiserfaringer i lys av relevant teori.

Høsten 2022 kan du ta emnet FOL801 Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen (15 studiepoeng).

Studiets oppbygging

Nett- og samlingsbasert videreutdanning

Undervisningen blir en blanding av fysiske samlinger og digitale nettmøter. Det blir to fysiske to-dagers samlinger på Kronstad i Bergen, den første blir 1. – 2. september, og den andre blir 27. -28. oktober.

Opptakskrav

Lærerutdanning. Andre relevante 3-årige bachelorutdanninger innen helse- og sosialfag vil bli vurdert.

Opptaksinformasjon

Søkarar må dokumentera at ein har tilgang til ein skuleklasse som eksamen skal gjennomførast med.

Alle utdanninger innen