Eittårig realfagskurs favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Studienivå

Forkurs

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Semester

2

Om studiet

Om du har yrkesfagleg utdanning og manglar generell studiekompetanse, kan du søke opptak til vårt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning.

Faga i kurset er fysikk og matematikk på nivå med vidaregåande skule, og samsvarer i hovudsak med Fysikk 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er i stor grad vinkla inn mot studentane si vidare ingeniørutdanning.

Realfagkurset følger "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs" utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Arbeidsmengden tilsvarer 50 prosent av fulltidsstudium

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, prosjektarbeid og laboratorieøvingar. Du får tett oppfølging gjennom heile året. Undervisninga er på dagtid, det er om lag 50 % belastning.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Tilbys ved:

  • Førde

Lignende utdanninger